redaktə

isim tək cəm
adlıq lər
yiyəlik yin lərin
yönlük lərə
təsirlik yi ləri
yerlik lər
çıxışlıq dən lərdən

  Mənalar :

Tərcümələr redaktə

Türk dillərində redaktə