Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı nökər nökərlər
Yiyəlik halı nökərin nökərlərin
Yönlük halı nökərə nökərlərə
Təsirlik halı nökəri nökərləri
Yerlik halı nökərdə nökərlərdə
Çıxışlıq halı nökərdən nökərlərdən
  •   azərbaycanca: nökər

  Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/nökər

    1. Keçmişdə ağasına xidmət edən və onun şəxsi tapşırıqlarını yerinə yetirən ev xidmətçisi (oğlan). [Əhməd tacirbaşı] özü sərkarını, sarbanını, bir də nökərlərini, gözəgələn igidlərini götürüb çıxdı bir uca təpənin başına. “Koroğlu”. Nökər içəri daxil olub, Bahadıra: – Bir şəxs sizi görmək istəyir, – dedi. N.Nərimanov. // nifr. Başqasına qulluq göstərən, yaltaqlıq edən adam haqqında.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə