redaktə

İsim redaktə

 
[1] meşə
İsim Tək Cəm
Adlıq halı meşə meşələr
Yiyəlik halı meşənin meşələrin
Yönlük halı meşəyə meşələrə
Təsirlik halı meşəni meşələri
Yerlik halı meşədə meşələrdə
Çıxışlıq halı meşədən meşələrdən
  azərbaycanca: meşə

  Kiril əlifbası : мешə

  Hecalama: me-şə

  Mənalar :

  1. Çoxlu ağac bitmiş geniş sahə; orman. Palıd meşəsi. Şam meşəsi. – Meşə çaqqalsız olmaz. (Məsəl). Mən də meşə cığırı ilə boyumdan uca otların arası ilə evə hərəkət edirdim. A.Divanbəyoğlu. Kürün nəriltisi meşədə uğuldayırdı. M.Hüseyn. // məc. Ağac kimi dikəlmiş çoxlu şey haqqında. Gecə ay nur səpirkən buruqlar meşəsinə; Qulaq verdim ney çalan küləklərin səsinə. Ə.Cəmil.
  2. bioloji cəhətdən qarşılıqlı əlaqəli və öz inkişafında bir-birinə təsir göstərən, torpağın, suyun, ağac, kol və ot bitkilərinin, heyvanların, mikroorqanizmlərin və ətraf mühitin digər tərkib hissələrinin vəhdəti[1]

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

 
 

İstinadlar redaktə