İsim Tək Cəm
Adlıq halı mühəndis mühəndislər
Yiyəlik halı mühəndisin mühəndislərin
Yönlük halı mühəndisə mühəndislərə
Təsirlik halı mühəndisi mühəndisləri
Yerlik halı mühəndisdə mühəndislərdə
Çıxışlıq halı mühəndisdən mühəndislərdən
  •   azərbaycanca: mühəndis
  • Əski əlifba:
  • Heca: mü-hən-dis

  Mənalar :

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə