külək

Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı külək küləklər
Yiyəlik halı küləyin küləklərin
Yönlük halı küləyə küləklərə
Təsirlik halı küləyi küləkləri
Yerlik halı küləkdə küləklərdə
Çıxışlıq halı küləkdən küləklərdən

  azərbaycanca: külək

  Mənalar :

  1. Havanın üfüqi istiqamətdə hərəkətindən ibarət təbiət hadisəsi; yel. Külək əsir. Külək birdən kəsdi. Külək tutan yer. – Gecələr, gecələr, sonsuz gecələr; Çılğın küləkləri quduz gecələr! M.Müşfiq. Külək [Dürrənin] getməsinə mane olub paltarını sanki cırmaq istəyirdi.. S.Vəliyev. _Külək mühərriki – külək vasitəsilə hərəkətə gələn mühərrik.
  2. məc. Təşbehlərdə sürət, itilik, cəldlik mənasında. Külək kimi yerimək. – Qoymaram başına açsınlar kələk; Duruşun buluddur, yerişin külək. M.Müşfiq. ◊ Külək hayana əssə, o yana əsmək – möhkəm əqidəyə sahib olmamaq, tez vəziyyətə uyğunlaşmaq, fikrində sabit olmamaq.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə