redaktə

İsim redaktə

 
[1] kömür
İsim Tək Cəm
Adlıq halı kömür kömürlər
Yiyəlik halı kömürün kömürlərin
Yönlük halı kömürə kömürlərə
Təsirlik halı kömürü kömürləri
Yerlik halı kömürdə kömürlərdə
Çıxışlıq halı kömürdən kömürlərdən
  •   azərbaycanca: kömür
  • Əski əlifba: کؤمور
  • Heca: kö-mür

  Mənalar :

  1. Odunu yandırıb basdırmaqla alınan tünd-qara rəngli yanacaq.
  2. Yer altından çıxarılan bitki mənşəli bərk yanacaq, maddə. Daş kömür. Kömür yataqları. Kömür mədəni. İki vaqon kömür. – Donbas bizə kömür verir.. M.Müşfiq. Fəhlələr qatı kömür tozu içində işləyirdilər. M.Rzaquluzadə.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə

redaktə

İsim redaktə

    qaqauzca:kömür (gag)-  azərbaycanca:kömür (gag)

redaktə

İsim redaktə

  türkcə:kömür (tr)-  azərbaycanca:kömür (tr)

redaktə

İsim redaktə

  türkməncə:kömür (tk)-  azərbaycanca:kömür (tk)

redaktə

İsim redaktə

    Krım tatarca:kömür (crh)-  azərbaycanca:kömür (crh)