İsim Tək Cəm
Adlıq halı insan insanlar
Yiyəlik halı insanın insanların
Yönlük halı insana insanlara
Təsirlik halı insanı insanları
Yerlik halı insanda insanlarda
Çıxışlıq halı insandan insanlardan
  •   azərbaycanca: insan

  Mənalar :

  1. (Antropologiya, Sosiologiya) Adam, bəşər. Ey mələksima ki səndən özgə heyrandır sana; Həq bilir, insan deməz, hər kim ki insandır, sana. Füzuli. Ancaq onu da bilməmiş deyilsən ki, insan mələk deyil. M.Hüseyn. İnsan özü qocalsa da; Ürəyi yüz yaşında da qocalmayır. B.Vahabzadə.
  2. (Fəlsəfə) İnsaniyyətli, vicdanlı adam. Çox insan adamdır. – Murad kişi bağbandır; Çox mehriban insandır. M.Rahim. ◊ İnsan oğlu – adam, insan. İnsan oğlu, uzaqlaşma, gəl yaxın; Başqa yerdən alınmasın sorağın. M.Müşfiq.

Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
  •   türkcə: insan

  Mənalar :

  1. (Antropologiya, Sosiologiya) Adam, bəşər.
  2. (Fəlsəfə) İnsaniyyətli, vicdanlı adam.
  •   azərbaycanca: insan

İsim insan (gag)-  azərbaycanca:insan (gag)