İsim Tək Cəm
Adlıq halı həqiqət həqiqətlər
Yiyəlik halı həqiqətin həqiqətlərin
Yönlük halı həqiqətə həqiqətlərə
Təsirlik halı həqiqəti həqiqətləri
Yerlik halı həqiqətdə həqiqətlərdə
Çıxışlıq halı həqiqətdən həqiqətlərdən
  •   azərbaycanca: həqiqət
  • Əski əlifba:
  • Heca: hə-qi-qət

  Mənalar :

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə