həşərat

Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı həşərat həşəratlar
Yiyəlik halı həşəratın həşəratların
Yönlük halı həşərata həşəratlara
Təsirlik halı həşəratı həşəratları
Yerlik halı həşəratda həşəratlarda
Çıxışlıq halı həşəratdan həşəratlardan
  azərbaycanca: həşərat

  Kiril əlifbası : һәшәрат

  Hecalama: hə-şə-rat

  Mənalar :

  1. Cücü. Həşəratın əkinlərə zərəri. Kimyəvi və bioloji üsulla həşəratı məhv etmək. – [Ahuramazda:] Ən savab işlər – susuz yerə su çıxarmaq, ağac əkmək, körpü salmaq, zərərli həşəratı öldürməkdir. Çəmənzəminli. [Tağı əmi:] Kərtənkələlərin zəhəri yoxdur. Özləri də zəhərli həşəratı yeyib tələf etməklə bizə böyük mənfəət yetirirlər. S.S.Axundov.
  2. məc. Dəyərsiz və zərərli adamlar haqqında. Bunlar adam deyil, həşəratdırlar. – [Mahmud bəy:] Biçarə nə eyləsin, həşəratlardan hər nə pis iş desən gözləmək olar. N.Vəzirov. [Polkovnik:] Həşəratlar [kəndə] gedən dəmir yolunu dağıdıblar... S.Vəliyev.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə