Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı dostluq dostluqlar
Yiyəlik halı dostluğun dostluqların
Yönlük halı dostluğa dostluqlara
Təsirlik halı dostluğu dostluqları
Yerlik halı dostluqda dostluqlarda
Çıxışlıq halı dostluqdan dostluqlardan
  •   azərbaycanca: dostluq
  • Heca: dost-luq

  Mənalar :

  1. Qarşılıqlı etimad, ruhən yaxınlıq, mənafe birliyi və s. əsasında əmələ gələn yaxın münasibət.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə