redaktə

İsim redaktə

 
[1] diod
İsim Tək Cəm
Adlıq halı diod diodlar
Yiyəlik halı diodun diodların
Yönlük halı dioda diodlara
Təsirlik halı diodu diodları
Yerlik halı diodda diodlarda
Çıxışlıq halı dioddan diodlardan
  •   azərbaycanca: diod
  • Əski əlifba:
  • Heca:
  • BFƏ:

  Mənalar :

  1. (Fizika) Elektrik cəryanını birtərəfli keçirən ikielektrodlu elektrovakkum və ya yarımkeçirici cihaz
  1. Etimalogiya:   yunanca δύο (iki) və ὁδός (yol) ----   ingiliscə diode  almanca Diode

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə