[1] daş
İsim Tək Cəm
Adlıq halı daş daşlar
Yiyəlik halı daşın daşların
Yönlük halı daşa daşlara
Təsirlik halı daşı daşları
Yerlik halı daşda daşlarda
Çıxışlıq halı daşdan daşlardan
  •   azərbaycanca: daş

  Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20160314045438/https://azerdict.com/izahli-luget/da%C5%9F

    1. Təbiətdə parçalar, yaxud böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk cisim (süxur). Küçələrə daş döşəmək. – Bütün izdiham əlinə keçən daş, kəsək parçalarını alovun üstünə yağdırdı.. M.Hüseyn. [Rübabə] ayağının altındakı sərt qayalara, daşlara, quru kollara, buzlaşmış qumlara baxdı. Mir Cəlal. // Həmin kütlənin tikinti materialı kimi işlədilən ayrı-ayrı kiçik hissəsi, parçası. Bir tərəfdə sement, bir tərəfdə daş. M.Müşfiq. Rüstəm kişi .. hələ bozaran daşlarına suvaq çəkilməmiş binaya doğru yollandı. M.İbrahimov. _Daş kəsmək (çapmaq çıxarmaq) – iri sal qayalardan tikinti üçün daş doğramaq. Şirin üçün Bisütundan daş kəsdim; Münasib adamı Fərhad eylədim! Qurbani. Belə ki, hansı kənd şurasının adamı haradan haraya işləyəcək, nə qədər iş görəcək, torpaq qaldıracaq, daş çapacaq .. hamısı nəzərə alınmışdır. S.Rəhimov.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə

daş (tk)-  azərbaycanca: daş

İsim daş (gag)-  azərbaycanca:daş (gag)