[1] dəyirman
İsim Tək Cəm
Adlıq halı dəyirman dəyirmanlar
Yiyəlik halı dəyirmanın dəyirmanların
Yönlük halı dəyirmana dəyirmanlara
Təsirlik halı dəyirmanı dəyirmanları
Yerlik halı dəyirmanda dəyirmanlarda
Çıxışlıq halı dəyirmandan dəyirmanlardan
  •   azərbaycanca: dəyirman
  • Heca: də-yir-man

  Mənalar :

  1. Hər hansı məmulu əzib üyütmək üçündür. Əvvəllər yalnız külək və su ilə işlədilən olsalar da, sonralar elektrik mühərriki ilə işlədilməyə başlayır.
  2. (Şahmat) Şahmatda kombinasiya.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə