[1] cədvəl
İsim Tək Cəm
Adlıq halı cədvəl cədvəllər
Yiyəlik halı cədvəlin cədvəllərin
Yönlük halı cədvələ cədvəllərə
Təsirlik halı cədvəli cədvəlləri
Yerlik halı cədvəl cədvəllər
Çıxışlıq halı cədvəldən cədvəllərdən
  •   azərbaycanca: cədvəl

  Mənalar :

  1. Qrafalar üzrə müəyyən qaydada yığılmış hər hansı məlumat və ya rəqəmlər siyahısı.