azərbaycanca: boya

İsim Tək Cəm
Adlıq halı boya boyalar
Yiyəlik halı boyanın boyaların
Yönlük halı boyaya boyalara
Təsirlik halı boyanı boyaları
Yerlik halı boyada boyalarda
Çıxışlıq halı boyadan boyalardan

  Mənalar :

  1. Bir şeyə müəyyən rəng vermək, bir şeyi boyamaq, yaxud rəsm çəkmək üçün işlədilən rəng maddəsi.
  2. Ton, rəng, xüsusiyyət (rəsmdə, təbiətdə və s.).

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə
 
 

  türkcə: boya -  azərbaycanca: boya

    Krım tatarca: boya -   azərbaycanca: boya