Redaktə

İsimRedaktə

 
[1] bina
İsim Tək Cəm
Adlıq halı bina binalar
Yiyəlik halı binanın binaların
Yönlük halı binaya binalara
Təsirlik halı binanı binaları
Yerlik halı binada binalarda
Çıxışlıq halı binadan binalardan
 •   azərbaycanca: bina
 • Əski əlifba:

  Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/bina

  1. Tikili, mülk, ev. Gözəl və yüksək bina. Məktəb binası. Daş bina. Yeni teatr binası. – [Mədəd] vağzalın böyük binasından keçib, relslərin üstündən adlayaraq, depoya tərəf getdi. M.İbrahimov. Ferma müdiri .. məni binaya apardı. İ.Əfəndiyev. Oynamaq üçün teatr binası yox idi. S.Rəhman. // Məc. mənada. Musiqi binasının möhkəm təməlini təşkil edən 12 sütun
  2. dan. Bünövrə, özül, təməl, əsas. Evin binası. Dəmir-beton bina. Anbarın binası daşdandır. // Məc. mənada. Azərbaycan(lıların) danışdığı dilin şivəsi çox isə də, binası və kökü birdir. F.Köçərli. _ Bina edilmək – bax bina olunmaq. Bina etmək –
  3. təsis etmək, əsasını qoymaq. ..Bu qəzetənin idarəsində mən elə bir yoldaşa rast gəldim ki, onun .. yoldaşlığı ilə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini bina etdim. C.Məmmədquluzadə;
  4. məc. düzəltmək, təşkil etmək, qurmaq. Oldu siçanlarda əyan macəra; Eylədilər təziyə bəzmin bina. S.Ə.Şirvani. Bina ol(un)maq – tikilmək, qurulmaq, təsis edilmək, əsası qoyulmaq. Bu əski imarətin tarixini bilirsinizmi? Kim tərəfdən bina olmuş? S.S.Axundov. [İsgəndərzadə:] Bu kənd bina olandan məktəb görməyibdir. Ə.Haqverdiyev; // Məc. mənada. Bu qəzet kim, olub cahanda bina; Bunu kim ixtira edib, aya? S.Ə.Şirvani.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

 
 

Redaktə

İsimRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı bina binalar
Təsirlik halı binayı binaları
Yönlük halı binaya binalara
Yerlik halı binada binalarda
Çıxışlıq halı binadan binalardan
Yiyəlik halı binanın binaların
 •   türkcə: bina -   azərbaycanca: bina

Redaktə

İsimRedaktə

 •   türkməncə: bina -   azərbaycanca: bina