İsim Tək Cəm
Adlıq halı bölmə bölmələr
Yiyəlik halı bölmənin bölmələrin
Yönlük halı bölməyə bölmələrə
Təsirlik halı bölməni bölmələri
Yerlik halı bölmədə bölmələrdə
Çıxışlıq halı bölmədən bölmələrdən
 •   azərbaycanca: bölmə
 • Əski əlifba: بؤلمه

  Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20131226025900/http://azerdict.com/izahli-luget/B%C3%B6lm%C9%99

  1. “Bölmək”dən f. is
  2. (Riyaziyyat): bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli. Bölmə əməli. Bölmə cədvəli.
  3. İdarə, təşkilat və ya müəssisənin iri şöbəsi; seksiya. Trestin istehsalat bölməsi.
  4. Kiçik əsgəri hissə. Bölməmiz çətinliklə irəliləyirdi, çünki düşmən cinahdakı atəş nöqtəsindən güclü atəş açırdı. M.Hüseyn. İldırım qabaqdaydı bölmə hücum edəndə. S.Rüstəm. Silahlı qüvvələrimizin bütün birləşmə, hissə və bölmələrinin komandirləri öz hissələrinin tam ixtiyarlı rəisləridirlər. (Qəzetlərdən).
  5. Bir şeyin, yaxud yerin və s.-nin bölündüyü hissələrdən hər biri. Bina bölmələrə ayrılmışdı. Qəfəsənin bölmələri.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə