Redaktə

İsimRedaktə

 
[1] araba
 
[2] araba
İsim Tək Cəm
Adlıq halı araba arabalar
Yiyəlik halı arabanın arabaların
Yönlük halı arabaya arabalara
Təsirlik halı arabanı arabaları
Yerlik halı arabada arabalarda
Çıxışlıq halı arabadan arabalardan
 •   azərbaycanca: araba

  Mənalar :

 1. (Nəqliyyat vasitələri)Аrаbа – türk mənşəli söz оlub, qədim nəqliyyat vasitəsidir.
 • Аrаbаyа qоşqu kimi işlədilən hеyvаn növlərindən аsılı оlаrаq аrаbаnın dа müхtəlif növləri hаzırlаnırdı: аt аrаbаsı, kəl аrаbаsı, öküz аrаbаsı, еşşək аrаbаsı
 • Tikintidə: əl arabası
 • Əlillər üçün: əlil arabası

Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

 
[1] araba
 
[2] araba
İsim Tək Cəm
Adlıq halı araba arabalar
Təsirlik halı arabayı arabaları
Yönlük halı arabaya arabalara
Yerlik halı arabada arabalarda
Çıxışlıq halı arabadan arabalardan
Yiyəlik halı arabanın arabaların

İsimRedaktə

 •   türkcə: araba (tr)
 • Heca: a-ra-ba
 • Tələffüz: [aɾa'ba]
 • Etimalogiya: Sözün mənşəyi,

  Mənalar :

 1. (Nəqliyyat vasitələri) Avtomobil
 2. Аrаbа – türk mənşəli söz оlub, qədim nəqliyyat vasitəsidir.

Redaktə

İsimRedaktə

 • : araba (tk)
 • Heca: a-ra-ba
 • Tələffüz: [aɾa'ba]
 • Etimalogiya: Sözün mənşəyi,

  Mənalar :

 1. (Nəqliyyat vasitələri) Аrаbа – türk mənşəli söz оlub, qədim nəqliyyat vasitəsidir.