Redaktə

 
[1] ananas
İsim Tək Cəm
Adlıq halı ananas ananaslar
Yiyəlik halı ananasın ananasların
Yönlük halı ananasa ananaslara
Təsirlik halı ananası ananasları
Yerlik halı ananasda ananaslarda
Çıxışlıq halı ananasdan ananaslardan

İsimRedaktə

  •   azərbaycanca: ananas
  • Heca: a-na-nas
  • Transkripsiya: [ana'nas]

  Mənalar :

1. (Botanika, meyvələr) Asiya, Afrika və Avropanın isti yerlərində yetişən iri, uzunsov, sərtqabıqlı, ətirli, şirəli meyvə verən ağac.
Əsil ananasın yarpaqlarından iplik alınır.
2. Bu ağacın, iri yumurta şəklində olan ətirli, şirəli meyvəsi.

Redaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı ananas ananaslar
Təsirlik halı ananası ananasları
Yönlük halı ananasa ananaslara
Yerlik halı ananasta ananaslarda
Çıxışlıq halı ananastan ananaslardan
Yiyəlik halı ananasın ananasların

İsimRedaktə

  •   türkcə: ananas (tr)
  • Heca: a-na-nas
  • Transkripsiya: [ana'nas]

  Mənalar :

  1. (Botanika, meyvələr)

Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca ananas
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə ananas (tr)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[ | ]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)