Naxçıvan

Wikipedia logo Naxçıvan haqqında Vikipediyada məqalə var.

Redaktə

Xüsusi isimRedaktə

İsim tək
Adlıq hal Naxçıvan
Yiyəlik hal Naxçıvanın
Yönlük hal Naxçıvana
Təsirlik hal Naxçıvanı
Yerlik hal Naxçıvanda
Çıxışlıq hal Naxçıvandan
  •   azərbaycanca: Naxçıvan
  • Etimologiya: Sözün mənşəyi: Bir sıra Fars və Türk mənbələrində Naxçıvan "Nəqşicahan" kimi göstərilir. Naxçıvan sözünün türk mənşəli olduğunu "Naxçıvan" sözü ilk mənbələrdə müxtəlif şəkildə verilmişdir. Şəhər yunanca "Naksuana", pəhləvicə "Naxç", ərəbcə – "Nəşəva" və ya onu Akçıvan-Naxçıvan-Oğuz ağ ərənlər vətəni kimi mənalandıranlar da vardır. Son tədqiqatlar Naxçıvan sözünün mənşəyini elam dilindəki "Nahhunte" sözü ilə əlaqədar izah edirlər. "Van" toponimik formatının qədimliyini nəzərə aldıqda şəhərin ilk adının Nahhuntevan olduğunu düşünmək olar. Bu adın sonralar yerli türk əhalisi tərəfindən Naxçıvan şəklinə düşməsi mümkündür.
  • Əski əlifba: نخچیوان
  • Heca: Nax-çı-van

  Mənalar :

  1. (Coğrafiya, şəhərlər, Azərbaycanın şəhərləri) Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati mərkəzi.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Redaktə

Xüsusi isimRedaktə

  almanca:Naxçıvan (de) və ya Nachitschewan (de) -   azərbaycanca:Naxçıvan (de)

Redaktə

Xüsusi isimRedaktə

  italyanca:Naxçıvan (it)-  azərbaycanca:Naxçıvan (it)