•   azərbaycanca: Namibiya
 
 
[1] Namibiya


İsim tək
Adlıq hal Namibiya
Yiyəlik hal Namibiyanın
Yönlük hal Namibiyaya
Təsirlik hal Namibiya
Yerlik hal Namibiyada
Çıxışlıq hal Namibiyadan
  • Heca:
  • Tələffüz:
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi,

  Mənalar :

  1. (Coğrafiya, ölkələr) Afrikada bir dövlət.
  • Rəsmi adı: Namibiya Respublikası

Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə