redaktə

Xüsusi isim redaktə

  •   azərbaycanca: Madaqaskar
 
 
[1] Madaqaskar


İsim tək
Adlıq hal Madaqaskar
Yiyəlik hal Madaqaskarın
Yönlük hal Madaqaskara
Təsirlik hal Madaqaskarı
Yerlik hal Madaqaskarda
Çıxışlıq hal Madaqaskardan
  • Heca: Ma-da-qas-kar
  • Tələffüz:
  • Etimalogiya: Sözün mənşəyi,

  Mənalar :

  1. (Coğrafiya, ölkələr, adalar) Afrikada bir ada dövləti.
  • Rəsmi adı:

Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə