Redaktə

ŞəkilçiRedaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı -çu -çular
Yiyəlik halı -çunun -çulara
Yönlük halı -çuya -çuları
Təsirlik halı -çunu -çulara
Yerlik halı -çuda -çularda
Çıxışlıq halı -çudan -çulardan
  azərbaycanca: (-çı, -çi, -çu, -çü)

  Mənalar :

 1. Sözün sonuna əlavə edilir. Bu şəkilçi vasitəsilə bəzi peşə, sənət mənalı isimlər yaranır.
 • Örnək: balıqçı (balıq+çı), dəmirçı (dəmir+çi), futbolçu (futbol+çu), gülçü (gül+çü)

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

Dillər Tərcümə
  azərbaycanca -çı, -çi, -çu, -çü
[[ | ]] (tk)
    çuvaşca [[ | ]] (cv)
  özbəkcə [[ | ]] (uz)
    qaqauzca
    uyğurca [[ | ]] (ug)
    qaraçay-balkarca [[ | ]] (krc)
    qaraqalpaqca [[ | ]] (kaa)
Dillər Tərcümə
  türkcə -cı (tr), -çı (tr) (-ci, -çi, -cu, -çu, -cü, -çü)
    Krım tatarca [[ | ]] (crh)
  qazaxca [[ | ]] (kk)
  qırğızca [[ | ]] (ky)
    tatarca [[ | ]] (tt)
    başqırdca [[|]] (ba)
    qumuqca [[ | ]] (kum)
    saxa [[ | ]] (sah)

Redaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı -çu -çular
Təsirlik halı -çuyu -çuları
Yönlük halı -çuya -çulara
Yerlik halı -çuda -çularda
Çıxışlıq halı -çudan -çulardan
Yiyəlik halı -çunun -çuların

ŞəkilçiRedaktə

  Mənalar :

 1. Sözün sonuna əlavə edilir. Bu şəkilçi vasitəsilə bəzi peşə, sənət mənalı isimlər yaranır.
 • Tərcümə:   azərbaycanca: -çu (tr)
 • Örnək:
  toptopçu
  barutbarutçu
 • Açıqlamalar:
 • Bu şəkilçi, əlavə edilən sözün son samit səsi f, s, t, k, ç, ş, h və ya p; son sayit səsi də o və ya u isə qullanılır.