•   azərbaycanca: əkiz
 
[1] əkiz
İsim Tək Cəm
Adlıq halı əkiz əkizlər
Yiyəlik halı əkizin əkizlərin
Yönlük halı əkizə əkizlərə
Təsirlik halı əkizi əkizləri
Yerlik halı əkizdə əkizlərdə
Çıxışlıq halı əkizdən əkizlərdən

  Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/ekiz

    1. sif. Anadan cüt olan, cüt doğulan. Əkiz uşaqlar. Əkiz (z.) doğmaq. – Çobanlar bəzən qucaqlarındakı əkiz quzunu soyuqdan qorumaq üçün ərklə Səfər kişinin mənzilinə girirlər. Mir Cəlal.
    2. is. Əkiz doğulmuş uşaqlardan hər biri. Əkizlərin biri oğlan, digəri qızdır. // məc. zərf Bərabər, eyni zamanda. Əkiz yaranmışdır insan ilə qəm. S.Vurğun. ..Fəqət əkiz yaranmışdır xəyal, həqiqət. M.Rahim. Bizlə əkiz doğulmuşdur; Namus, vicdan, şərəf, hünər. O.Sarıvəlli.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə