Coğrafi yönlər

Şimal-qərb
Şimal

Şimal-şərq
Qərb Dünya Şərq
Cənub-qərb
Cənub
Cənub-şərq
İsim tək
Adlıq hal şərq
Yiyəlik hal şərqin
Yönlük hal şərqə
Təsirlik hal şərqi
Yerlik hal şərq
Çıxışlıq hal şərqdən
  •   azərbaycanca: şərq

  Mənalar :

  1. (cəhət). Dünyanın dörd cəhətindən biri. Günçıxan tərəf.

Türk dillərində

redaktə