[1] çiçək
İsim Tək Cəm
Adlıq halı çiçək çiçəklər
Yiyəlik halı çiçəyin çiçəklərin
Yönlük halı çiçəyə çiçəklərə
Təsirlik halı çiçəyi çiçəkləri
Yerlik halı çiçəkdə çiçəklərdə
Çıxışlıq halı çiçəkdən çiçəklərdən
  •   azərbaycanca: çiçək

  Mənalar :

  1. (Botanika). Müxtəlif bitkilərdə çiçəklərin quruluşu da miixtəlifdir.

Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə