Wikipedia logo Xakas dili haqqında Vikipediyada məqalə var.