Wikipedia logo Altay dili haqqında Vikipediyada məqalə var.