Redaktə

FeilRedaktə

  azərbaycanca: qeyd etmək

  Mənalar :

  1. Yadda saxlamaq üçün qısaca yazmaq.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən qeyd etmişdim qeyd etdim qeyd edirəm qeyd edəcəyəm qeyd edərəm qeyd edim qeyd edəm qeyd etməliyəm qeyd edəsiyəm qeyd etsəm Adlıq qeyd etmək
Sən qeyd etmişdin qeyd etdin qeyd edirsən qeyd edəcəksən qeyd edərsən qeyd et qeyd edəsən qeyd etməlisən qeyd edəsisən qeyd etsən Yiyəlik qeyd etməyin
O qeyd etmişdi qeyd etdi qeyd edir qeyd edəcək qeyd edər qeyd etsin qeyd edə qeyd etməlidir qeyd edəsidir qeyd etsə Yönlük qeyd etməyə
Biz qeyd etmişdik qeyd etdik qeyd edirik qeyd edəcəyik qeyd edərik qeyd edək qeyd edək qeyd etməliyik qeyd edəsiyik qeyd etsək Təsirlik qeyd etməyi
Siz qeyd etmişdiniz qeyd etdiniz qeyd edirsiniz qeyd edəcəksiniz qeyd edərsiniz qeyd edəsiniz qeyd edəsiniz qeyd etməlisiniz qeyd edəsisiniz qeyd etsəniz Yerlik qeyd etməkdə
Onlar qeyd etmişdilər qeyd etdilər qeyd edirlər qeyd edəcəklər qeyd edərlər qeyd etsinlər qeyd edələr qeyd etməlidirlər qeyd edəsidirlər qeyd etsələr Çıxışlıq qeyd etməkdən


  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə