Mənalar :

  1. (Botanika, meyvələr) Armud

  Mənalar :

  1. (Botanika, meyvələr) Armud

  Mənalar :

  1. Cur, tay, tay-tuş
  2. Bərabər

  Mənalar :

  1. Göz gəzdirmək, göz yetirmək
  2. Görünmək, peyda olmaq
  3. Dörd gözlə baxmaq, diqqətlə baxmaq, diqqət vermək