•   azərbaycanca: bərabər

  Mənalar :

  1. sif. Başqası ilə tən, bir ölçüdə, bir boyda olan. B
  2. sif. Başqası ilə bir hüquqda, bir vəziyyətdə olan.
  3. zərf mənasında. Bir yerdə, birlikdə, birgə, yanaşı, bahəm.
  4. is. mənasında. Tay, bənzər, misl. M.F.Axundzadə. _ Bərabər tutmaq – bir tutmaq, tay tutmaq, başqası ilə bir tutmaq, bərabərləşdirmək.
  5. is. mənasında. Ön, qarşı, tuş, qabaq.
  6. Xəbər mənasında. Birdir, eyni şeydir deməkdir.

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə