ləğv etmək

Redaktə

FeilRedaktə

  •   azərbaycanca: ləğv etmək

  Mənalar :

  1. Ləğv etmək – aradan qaldırmaq, yox etmək; fəaliyyətini dayandırmaq, tövsiyə etmək. M.Ə.Sabir. Onlar “silahları ləğv edək!” – deyir; Onlar silahlanır gizlində ancaq. B.Vahabzadə. Ləğv olmaq – aradan qalxmaq, yox olmaq. Sünniyü şiə təəssübləri ləğv oldumu ya? Nədən ləğv oldu peymanlar; Verildi odlu fərmanlar. M.Ə.Sabir.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən ləğv etmişdim ləğv etdim ləğv edirəm ləğv edəcəyəm ləğv edərəm ləğv edim ləğv edəm ləğv etməliyəm ləğv edəsiyəm ləğv etsəm Adlıq ləğv etmək
Sən ləğv etmişdin ləğv etdin ləğv edirsən ləğv edəcəksən ləğv edərsən ləğv et ləğv edəsən ləğv etməlisən ləğv edəsisən ləğv etsən Yiyəlik ləğv etməyin
O ləğv etmişdi ləğv etdi ləğv edir ləğv edəcək ləğv edər ləğv etsin ləğv edə ləğv etməlidir ləğv edəsidir ləğv etsə Yönlük ləğv etməyə
Biz ləğv etmişdik ləğv etdik ləğv edirik ləğv edəcəyik ləğv edərik ləğv edək ləğv edək ləğv etməliyik ləğv edəsiyik ləğv etsək Təsirlik ləğv etməyi
Siz ləğv etmişdiniz ləğv etdiniz ləğv edirsiniz ləğv edəcəksiniz ləğv edərsiniz ləğv edəsiniz ləğv edəsiniz ləğv etməlisiniz ləğv edəsisiniz ləğv etsəniz Yerlik ləğv etməkdə
Onlar ləğv etmişdilər ləğv etdilər ləğv edirlər ləğv edəcəklər ləğv edərlər ləğv etsinlər ləğv edələr ləğv etməlidirlər ləğv edəsidirlər ləğv etsələr Çıxışlıq ləğv etməkdən


  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə