•   azərbaycanca: aldatmaq
  • Heca: al-dat-maq

  Mənalar :[1]https://web.archive.org/web/20140815061201/http://azerdict.com/izahli-luget/aldatmaq

    1. Qəsdən yayındırmaq, başını tovlamaq, yoldan çıxarmaq. Təcrübəsiz adamı aldatmaq asandır. – Aldada bilməmiş dünyanın varı; Bir məslək eşqiylə yaşayanları. S.Vurğun.
    2. Yalan danışmaq, əsli olmayan bir şeyi doğru bir şey kimi göstərmək. Xacə, aldatma bizləri sözünə! M.Ə.Sabir.
    3. Sözünün üstündə durmamaq, vədini yerinə yetirməmək, vədini pozmaq. Gəlməyə söz vermişdi, aldatdı, gəlmədi.
    4. Xəyanət etmək (ərinə, arvadına, yoldaşına). Ərini aldatmaq. Arvadını aldatmaq. Yoldaşını aldatmaq. – Məni də arif kimi bəxtim yaman aldatdı… Şəhriyar.
Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən aldatmışdım aldatdım aldadıram aldadacağam aldadaram aldadım aldadam aldatmalıyam aldadasıyam aldatsam Adlıq aldatmaq
Sən aldatmışdın aldatdın aldadırsan aldadacaqsan aldadarsan aldat aldadasan aldatmalısan aldadasısan aldatsan Yiyəlik aldatmağın
O aldatmışdı aldatdı aldadır aldadacaq aldadar aldatsın aldada aldatmalıdır aldadasıdır aldatsa Yönlük aldatmağa
Biz aldatmışdıq aldatdıq aldadırıq aldadacağıq aldadarıq aldadaq aldadaq aldatmalıyıq aldadasıyıq aldatsaq Təsirlik aldatmağı
Siz aldatmışdınız aldatdınız aldadırsınız aldadacaqsınız aldadarsınız aldadasınız aldadasınız aldatmalısınız aldadasısınız aldatsanız Yerlik aldatmaqda
Onlar aldatmışdılar aldatdılar aldadırlar aldadacaqlar aldadarlar aldatsınlar aldadalar aldatmalıdırlar aldadasıdırlar aldatsalar Çıxışlıq aldatmaqdan


  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə