Redaktə

Latın əlifbası
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

Azərbaycan dili
Çç Əə Ğğ İ
ı Öö Şş Üü
1. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında 20-ci hərf.
Azərbaycan əlifbası
Ərəb Latın Kiril Latın IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
O o О о O o BFƏ(No language code specified.): [ɔ]
  • Simvollar və işarələr
Misir heroqlifi `ir Əski-Sami O Finikiya O Etrusk O Yunan O
D4
       
Bayraqlarla işarə vermə:  
2. Kimyəvi element: Oksigen (O hərfi ilə işarələnən) - D.İ.Mendeleyevin "Elementlərin dövri sistemində" 8 element.
8 azotoksigenflüor


O

kükürd
 
Ümumi
ad, işarə, nömrə oksigen, O, 8
3. Şəxs əvəzliyi: III şəxsin təki (bax:o).

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə