Redaktə


isim tək cəm
adlıq друг

İsim друг (uk)-  azərbaycanca:dost (uk)