Babil
Bu istifadəçi azərbaycanlıdır.
az Azərbaycan dili bu istifadəçinin ana dilidir.

آذربایجان دیلی بو استفاده‌چی‌نین آنا دیلیدیر.

ru-3 Этот участник свободно владеет русским языком.
L Bu istifadəçi Latın qrafikasını başa düşür.
ع Bu istifadəçi Ərəb əlifbasını başa düşür.
Я Bu istifadəçi kiril qrafikasını başa düşür.
10.000+
Bu istifadəçi Vikilüğətdə
10.000 -dən çox dəyişiklik
etmişdir.

Qutaqu bilik - Səadət gətirən elm ( poemadan parçalar)

Bilirsən qəsdimi, ey ulu alim, Elmdən, zəkadan, idrakdan deyim. Zülmət bir gecədə məşəldir zəka, Elmdir nur salan kor qaranığa. Elm ilə, idrakla yüksəlir insan, Qədir-qiymətini elminlə qazan.

Elmdir yaradan qədir-qiyməti, Savadsız adamın nə mərifəti? Zəkalı kişilər nə bəxtiyarmış, Deməli, əsli də, nəslidə varmış. İdrakı olanın nəcabəti var, İdrakı olanlar bəylik qazanar.

Zəkadan saçılır aləmə şölə, Bəylər xalq işini görür əql ilə. Dünyada nə qədər gözəl sənət var, İdrak sayəsində yaranmış onlar. Nə böyük matahdır, demə təfəkkür Hələ zərrəsinin hökmü böyükdür.

Elm gül suyuna bənzəyir bir az, Nə elmi, nə ətri gizlətmək olmaz. Gülabı gizlətsən, gələcək ətri, Dilə od vuracaq elmin hər sətri. Elm sənin öylə sərvətindir ki, Darta, çala bilməz bir oğru-əyri.

Müdrik insanlara sər-sanbal gərək, Ay və Günəş kimi nur camal gərək. İnsan - xoşqılıqlı, mülayim, mətin Çırağı olmalı mədəniyyətin. İnsan zəki gərək - iş görə bilsin, Elmini ellərə pay verə bilsin.

Seçsin gərəklini, gərəksizləri, Görsün yararlını, yararsızları. Nur ilə zülmətin fərqini bilsin, Özünün dərdini sərini bilsin. Yetər mətləbinə bu gür adamlar, Hər iki dünyada məğrur adamlar.

İnsana düşməndir qəhri, qəzəbi Daim çılğın yaşar, daim əsəbi. Bu sözə əməl et, ey üzü nurlu, Yaşa ər qururlu, alim qururlu. Qəhr edən adamlar biliksiz olur, Qəzəbin içində zəka boğulur.

Cəhalət insana düşməndir, düşmən, Alçaqlıq yaranır kindən, qəzəbdən. Elmli insanlar sözünün əri, Sözü - ürək hökmü, can bərabəri. Gəl, ey yaxşı insan, yaxış ol yenə, Yaxşı çıraq tutur öz ölkəsinə

Yusif Balasaqunlu

UZUN İLLƏR DÜŞÜNƏRDİM

 • Millətlərin cərgəsində biz də varıq.
 • Yurdumuza qəsd edənin
 • Gözlərini oyanlarıq.
 • Biz o qədər nəcibik ki,
 • Bir balaca işarədən söz anlarıq.
 • Haqla zoru ayırd edib
 • öz yerinə qoyanlarıq...
 • ----
 • Millətimin taleyini
 • Mən düşündüm zaman-zaman.
 • Keçdi zaman, keçəmmədik
 • Gördüm, əsrin sınağından
 • zaman yaman harın imiş.
 • Demə, əsrin şadarası
 • narından da narın imiş.
 • Keçəmmədik o taya biz.
 • Şadarada qaldı bütün kəsirimiz.
 • ----
 • Əsrin böyük sınağına
 • Demə, hazır deyilmişik.
 • Yoxuşu düz yol bilmişik.
 • Indi ulu Yaradandan soruşuram:
 • - Bəs, kimik biz?
 • Məzlumuq, ya zalımıq biz?
 • Vaxtla tələb arasında
 • Bəlkə bir gün dolaşmışıq,
 • Vaxtın hansı döngəsində biz
 • çaşmışıq?
 • ----
 • Torpaq üstündə göyərməyən bir tumuq biz.
 • Özümüzə zalım ikən,
 • Başqasına məzlumuq biz.
 • Əldən gedən torpaq üçün
 • ürəyimiz çilik-çilik.
 • Zalım bizdən torpaq alıb,
 • Biz zalımdan sülh istərik.
 • Özümüzə dal çevirib
 • Özgəsinə qardaş dedik.
 • Biz yalanı körükləyib
 • Həqiqətə çıxdaş dedik.
 • ----
 • Özgəsini yamsılayıb elə bildik:
 • Biz də dönüb ərən olduq.
 • Əkdiyimiz toxumların meyvəsini
 • Qarabağda dərən olduq.
 • ----
 • Biz köhnənin xəstəsiydik,
 • Mərəzimiz bəlli idi
 • Sabirlərə, Cəlillərə.
 • Yaramızdan qan açıldı
 • Qarabağda birdən-birə.
 • ----
 • Mədəmizi ağlımıza
 • Dəyişməyi şərəf sandıq.
 • Özgəsinin qabağında toyuq olub
 • Evimizdə xoruzlandıq.
 • Qonşumuzun aclığını
 • Bilib rahat yatırıqsa,
 • Ləyaqəti, dəyanəti
 • Vəzifəyə satırıqsa,
 • Dostumuzdan danos yazıb
 • Arzumuza çatırıqsa,
 • Demək, bizdən üz döndərib
 • Allahımız,
 • Hara gedir sabahımız?
 • ----
 • Dəryamızı bəyənməyib
 • Özgəsinin hovuzunda üzürüksə,
 • Rus dilində dil-dil ötüb
 • Doğma ana dilimizə
 • Əgər dodaq büzürüksə,
 • Inamımız, imanımız
 • Ya heç yoxsa, ya çürüksə
 • Demək, bizdən üz döndərib
 • Allahımız,
 • Hara gedir sabahımız?
 • ----
 • Vicdan adlı bir mələkdən üz
 • döndərib
 • Iblisliklə barışdıqsa,
 • Ləyaqəti tapdalayıb
 • Özümüzdən yuxarıya yarındıqsa,
 • Dinimizi pula satıb
 • Özgə dinə sığındıqsa,
 • Ruhanimiz dəllal isə, tacir isə,
 • Anasının əmcəyini
 • Kəsən ilə əlbir isə
 • Rüşvət "Hacı" rütbəsini
 • Qazanmağa tədbir isə
 • Demək, yoxmuş Allahımız,
 • Hara gedir sabahımız?
 • ----
 • Bir ölkədə satan varsa
 • Öz halalca torpağını,
 • Biz özümüz söndürdüksə
 • Dədəmizin yandırdığı çırağını
 • Ayır görüm əməllərin
 • Qarasından sən ağını.
 • ----
 • Bu nəsildən o nəsilə tel qırıqsa,
 • Bir tayfanı millətimiz,
 • Evimizi Vətənimiz sanırıqsa,
 • Vətən, millət namusunu danırıqsa,
 • Demək, bizdən üz döndərib
 • Allahımız,
 • Hara gedir sabahımız?
 • ----
 • Ömür boyu haram yeyib,
 • Başqasının halalına cumuruqsa,
 • Bir tikəyə möhtac olan yetimlərdən
 • Əgər rüşvət umuruqsa,
 • Gördüyümüz dəhşətlərə
 • Gözümüzü yumuruqsa,
 • Özümüzdən ağır gələr günahımız,
 • Özümüzü yandıracaq öz ahımız.
 • Demək, bizdən üz döndərib
 • Allahımız,
 • Hara gedir sabahımız


 • Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə

</poem>