Redaktə

Feil Redaktə

  azərbaycanca: çevirmək

Şəxs
əvəzliyi
Fellərin şəxsə və zamana görə dəyişməsi Felin formaları Hallar Fellərin
hallanması
Keçmiş zaman İndiki
zaman
Gələcək zaman əmr arzu
(gərək...)
vacib lazım şərt
şühudi nəqli qəti qeyri-qəti
Mən çevirmişdim çevirdim çevirirəm çevirəcəyəm çevirərəm çevirim çevirəm çevirməliyəm çevirəsiyəm çevirsəm Adlıq çevirmək
Sən çevirmişdin çevirdin çevirirsən çevirəcəksən çevirərsən çevir çevirəsən çevirməlisən çevirəsisən çevirsən Yiyəlik çevirməyin
O çevirmişdi çevirdi çevirir çevirəcək çevirər çevirsin çevirə çevirməlidir çevirəsidir çevirsə Yönlük çevirməyə
Biz çevirmişdik çevirdik çeviririk çevirəcəyik çevirərik çevirək çevirək çevirməliyik çevirəsiyik çevirsək Təsirlik çevirməyi
Siz çevirmişdiniz çevirdiniz çevirirsiniz çevirəcəksiniz çevirərsiniz çevirəsiniz çevirəsiniz çevirməlisiniz çevirəsisiniz çevirsəniz Yerlik çevirməkdə
Onlar çevirmişdilər çevirdilər çevirirlər çevirəcəklər çevirərlər çevirsinlər çevirələr çevirməlidirlər çevirəsidirlər çevirsələr Çıxışlıq çevirməkdən


  Mənalar :

  1. Bir şeyin yönünü dəyişmək, başqa cəhətə yönəltmək.
  2. Bir şeyin veziyyətini dətişmək.//Başıaşağı qoymaq.
  3. Vərəqləmək.
  4. Tərcümə etmək.

Dünya xalqlarının dillərində Redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu Redaktə

Feil   türkcə:çevirmek (tr)-  azərbaycanca:döndərmək (tr),tərcumə etmək (tr)