İsim nimi (fi)- azərbaycanca:ad (fi)

İsim nimi (et)- azərbaycanca:ad (et)

İsim nimi (krl)- azərbaycanca:ad (krl)