Mənalar :

  1. -dan, -dən
  2. Əsasən
from the yard - həyətdən