Redaktə

İsimRedaktə

  azərbaycanca: can

  Mənalar :

  1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri-maddi varlıq; ruh.
  2. Həyat, varlıq. Canını qoymaq. Canını əsirgəməmək.
  3. Tab, taqət, hey. Səndə heç can yoxdur. Onda heç can qalmayıb.
  4. Bədən. / Canım ağrıyır.
  5. Adam, insan, fərd.
  6. məc. Bir şeyin əsası, mahiyyəti, məğzi.
  7. Canım, canım-gözüm şəklində – mehribanlıqla müraciət məqamında.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə

 
 

Redaktə

İsimRedaktə

  türkcə: can -   azərbaycanca: can

Redaktə

FeilRedaktə

  ingiliscə: can (en)-  azərbaycanca:bacarmaq (en)

Redaktə

İsimRedaktə

    araqonca:can (an)

  Mənalar :

  1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər) Köpək və ya it dəstəsindan bir məməli növü.

    araqonca:can (an)-  azərbaycanca:it (an)

Redaktə

İsimRedaktə

    qalisiyaca:can (gl)

  Mənalar :

  1. (Zoologiya, heyvanlar, məməlilər) Köpək və ya it dəstəsindan bir məməli növü.

    qalisiyaca:can (gl)-  azərbaycanca:it (gl)

İsim can (crh)-  azərbaycanca:can (crh)

İsim can (aa)-  azərbaycanca:süd (aa)