Sifət average (en)- azərbaycanca:orta (en)(hesab haqqında)