•   ingiliscə: across (en)
 • Transkripsiya:   [əˈkrɒs]
 • Transkripsiya:   [əˈkrɔs]
 • (file)

  Mənalar :

 1. Tərcümə:   azərbaycanca: arasında (en)
 2. Tərcümə:   azərbaycanca: üstündən (en)
 3. Tərcümə:   azərbaycanca: içərisindən (en)
 4. -ya, -yə (təsirlik hal)

  Mənalar :

 1. Tərcümə:   azərbaycanca: üst-üstə (en)
 2. Tərcümə:   azərbaycanca: çal-çarpaz (en)
 3. Tərcümə:   azərbaycanca: o taya (en)
 4. Tərcümə:   azərbaycanca: o tayda (en)

  Mənalar :

 1. Tərcümə:   azərbaycanca: köndələn (en)
 2. Tərcümə:   azərbaycanca: köndələninə (en)
 3. Tərcümə:   azərbaycanca: eninə (en)