Say fincə:yksi (fi)- azərbaycanca:bir (fi)

Say yksi (krl)- azərbaycanca:bir (krl)