redaktə

Zərf redaktə

  azərbaycanca: yaxında

  Mənalar :

  1. Yaxın yerdə, yaxınlıqda, uzaqda olmayaraq. Yaxında bir meşə var. Yaxında toy var. – Bu arada, yaxında dördbeş əl şiddətli tapança atılır. H.Cavid.
  2. Bilavasitə yanaşı; yaxın. Yaxında əyləşin!
  3. Az vaxt sonra, çox keçmədən; tezliklə, yaxın vaxtda, yaxınlarda. Yaxında gələcəkdir. Yaxında kəndə gedəcəyəm. – [Sənəm:] Necə? Yaxında toy eləyirsənmi? Ü.Hacıbəyov.
  4. Az zaman əvvəl, az müddət bundan qabaq. Bu yaxında bir əhvalat olmuşdu.

  Dünya xalqlarının dillərində redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu redaktə