azərbaycanca: xırda

  Mənalar :

  1. Həcmcə, ölçücə, boyca kiçik, balaca.
  2. Yaşca kiçik, balaca. Xırda qız.
  3. məc. O qədər də əhəmiyyəti olmayan, diqqəti cəlb etməyən, ikinci dərəcəli, cüzi. Ə
  4. Maddi imkanları az olan, iqtisadi cəhətcə zəif. / Xırda mülkiyyətçi. Xırda təsərrüfatlar. Xırda müəssisələr.
  5. Yüksək, ictimai və ya xidməti vəzifə tutmayan. / Xırda məmur.
  6. Yüngülvari, cüzi. / Xırda alver.
  7. İs. mənasında. Xırda pul (metal ağ və ya qara pul).

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə