Redaktə

 
[1] turna
İsim Tək Cəm
Adlıq halı turna turnalar
Təsirlik halı turnayı turnaları
Yönlük halı turnaya turnalara
Yerlik halı turnada turnalarda
Çıxışlıq halı turnadan turnalardan
Yiyəlik halı turnanın turnaların

İsimRedaktə

  Mənalar :

  1. (Zoologiya, quşlar) Durna