Redaktə

İsim Tək Cəm
Adlıq halı tesadüf tesadüfler
Təsirlik halı tesadüfü tesadüfleri
Yönlük halı tesadüfe tesadüflere
Yerlik halı tesadüfte tesadüflerde
Çıxışlıq halı tesadüften tesadüflerden
Yiyəlik halı tesadüfün tesadüflerin

İsimRedaktə

  Mənalar :

  1. Təsadüf