redaktə

Sifət redaktə

  azərbaycanca: subay   Hecalama: su-bay

  Mənalar :

1. Evlənməmiş. Subay oğlan. Subay qız.

  Antonimi : evli

  Mənbə : Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 712 s. Mətn

redaktə

İsim redaktə

  türkcə: subay (tr) ===   Etimologiya === Keçmiş Türk dilində su (əsgər) + bey (komandir)   Hecalama: su-bay

  Transkripsiya (BFƏ) : [subɑj]

  Mənalar :

1. (Hərb) Ordu və donanmada komanda heyətinə mənsub şəxs, zabit.
  • Seni gelin edeceğiz, kılıçlı bir subayın koluna gireceksin. -H. E. Adıvar
2. (Dialekt) Evlənməmiş, uşağı olmayan, subay

  Törəmiş sözlər : astsubay, astsubay çavuş, astsubay başçavuş, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş, muvazzaf subay, üstsubay, yedek subay, dâhiliye subayı, emir subayı

  Mənbə : Türk Dil Kurumu