•   azərbaycanca: sahə

  Mənalar :

 1. (Fizika) Müəyyən fiziki xassələrə malik boşluq,
   
  Maqnit sahəsi
 2. Sahə (ölçü parametri) - səthin sahəsini ölçmək üçün kəmiyyət (məsələn 1 km² = 1000 000 m²)
 3. Yaşayış sahəsi- Yaşayış massivi nəzərədə tutulur
 4. Elm sahəsi - Bir ixtisas daxilində təmərküzləşən elmi təsvir edir
 5. Torpaq sahəsi - Yerin səthinin bir hissəsi
 6. Fəaliyyət sahəsi - bir şəxsin və ya firmanın fəaliyyət göstərdiyi mövzu dairəsi
 7. (Həndəsə) Cismin sahəsi - yastı həndəsi cismin sahəsi, həndəsi analyış
trapesiya  

  Dünya xalqlarının dillərində

redaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupu

redaktə