Redaktə

İsimRedaktə

  •   azərbaycanca: sətir
  • Əski əlifba:

  Mənalar :[1]http://azerdict.com/izahli-luget/sətir

    1. Hər hansı bir mətnin bir xətdə yazılmış hissəsi, yazı sırası. İki sətir yazı. – Səmədin köməyilə sətirləri höccələyəhöccələyə oxuduqca çobanın gözlərində qeyriadi bir parıltı əmələ gəlirdi. İ.Hüseynov.

  Dünya xalqlarının dillərindəRedaktə

Ural-Altay dil ailəsi: Türk qrupuRedaktə